วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

สำหรับการหายไปประมาณ 4 ปี

สำหรับการหายไปประมาณ 4 ปี เธอกลับมาแล้วน้องลูกน้ำ T16 แต่เธอกลับมาในนาม ลูกน้ำ อาร์สยาม

รูปต่างๆ ให้หายคิดถึง

รูปต่างๆ ให้หายคิดถึง
ลูกน้ำ T16

รูปลูกน้ำ