วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

สำหรับการหายไปประมาณ 4 ปี

สำหรับการหายไปประมาณ 4 ปี เธอกลับมาแล้วน้องลูกน้ำ T16 แต่เธอกลับมาในนาม ลูกน้ำ อาร์สยาม

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

คิดถึงลูกน้ำคุยกันได้นะ

คิดถึงลูกน้ำคุยกันได้นะ

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

รูปต่างๆ ให้หายคิดถึง

รูปต่างๆ ให้หายคิดถึง
ลูกน้ำ T16

รูปลูกน้ำ